Vilken färg får kattungarna?

Vill du veta vilken färg kattungarna kan få? Det går att räkna ut möjliga kombinationer på färgerna. Utan att gå in på den bakomliggande genetiken kan du här enkelt se hur du kan räkna ut vilken färg kattungarna kan få.

Först måste man veta vilka färger kattföräldrarna har och viken indelning de hamnar i. Där “o” står för hona och “y” för hane. Det är den enda delen i den tvåstaviga indelningen man gör. Den andra delen är där “O” står för Orange och där “o” står för svart pigment. Alla katter kan därför delas in i följande grundindelning:

Oo = sköldpadda, hona
oo = svartpigmenterad, hona
OO = rödpigmenterad, hona
Oy = rödpigmenterad, hane
oy = svartpigmenterad, hane

För att göra det enklare säger vi att hane som sköldpadda är en omöjlig kombination. Det kan förekomma men är sällsynt då det i så fall är ”en defekt”. Kolla vilken färgkombination kattföräldrarna tillhör enligt ovan. Fyll i de rosa och blåa cellerna för just dina parade katter. Sen för du ut sifferkombinationerna i de vita fälten. I de vita fälten ser du vilka möjliga färgkombinationer kattungarna kan få, och för vilket kön.

Exempel: Honan är en sköldpadda (Oo) och hanen är rödpigmenterad (Oy).  Det betyder att om de paras kan de få både rödpigmenterade och sköldspaddsfärgade honor och både svart- och rödpigmenterade hanar!

Förväntad färg på kattungarna, tabell för uträkning kattkull

 

 

Skriv ut bilden nedan och fyll i för dina katter!

Vilken färg får kattungarna - tabell för uträkning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *